Lean manufacturing

O canvies com generes idees,

o sempre generaràs las mateixes.

Què és el lean manufacturing?

Lean manufacturing (producció ajustada)

El Lean Manufacturing és una filosofia de gestió enfocada a la reducció dels set tipus de “desaprofitaments” en productes manufacturats.

Els 7 tipus de “desaprofitaments”

Sobreproducció, temps d’espera, transport, procés, inventari, moviment i defectes.

En eliminar el malbaratament, la qualitat millora i el temps de producció i el cost, es redueixen.

Les eines “lean” ( magre o àgil) inclouen processos continus d’anàlisis ( kaizen), producció “pull” (en el sentit de kanban), i elements i processos “a prova de fallades” (poka yoke).

La metodologia lean se centra a prioritzar l’acció, a buscar la perfecció de manera contínua i a donar un nou paper al personal operatiu.

La implantació d’un sistema lean és un procés de canvi,que suposa trencar amb el pensament tradicional.

Els principis clau del lean manufacturing són:

Qualitat perfecta a la primera: recerca de zero defectes, detecció i solució dels problemes a l’origen.

Minimització dels desaprofitaments: eliminació de totes les activitats que no són de valor afegit i xarxes de seguretat, optimització de l’ús dels recursos escassos (capital, gent i espai).

Millora contínua: reducció de costos, millora de la qualitat, augment de la productivitat i compartir la informació.

Processos “pull”: els productes són tirats (en el sentit de sol·licitats) pel client final, no empesos pel final de la producció.

Flexibilitat: produir ràpidament diferents barreges de gran varietat de productes, sense sacrificar l’eficiència a causa de volums menors de producció.

Construcció i manteniment d’una relació a llarg termini amb els proveïdors prenent acords per compartir el risc, els costos i la informació.

Beneficis del lean manufacturing:

Millores de capacitat i productivitat.

Millores de fiabilitat i flexibilitat.

Millores d’eficiència i qualitat.

Integració de processos i reducció d’operacions de no valor.

Simplificació dels fluxos de materials i informació.

Reducció dràstica del termini de fabricació.

Reducció de l’estoc actual i superfície ocupada.

Alineació i coordinació entre departaments.

Una planificació i una programació de les màquines més senzilla.

Una millora del servei al client, de la seva percepció i satisfacció.

Rentabilitat, competitivitat, satisfacció

Just a temps

Anivellació
i capacitat

Flux continu

Flux tens

Takt time

Entregues freqüents

Conceptes de línia

Implicació dels empleats

Seguretat / Ergonomiat

Flexibilitat
y motivació

Disciplina

Millora continua

Procés i resultat

No culpar /
No jutjar

Qualitat el primer

Assegurament
de la qualitat

Eines de qualitat

6 Sigma

Treball en equip

5 S

Estàndards

Eliminació del malbaratament

T.P.M.

Mapa de flux de valor (Value Stream Map – VSM)

Obre el xat
1
Et puc ajudar?
Hola! Et puc ajudar?