Política de privacitat

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina web oficial de Qualitat Integral., a la xarxa social d’acord amb el deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 2018, 5 de desembre (LOPDGDD) José María Llop Causi., d’ara endavant el Responsable vol donar a conèixer als usuaris d’aquesta xarxa social la política de tractament i protecció de dades personals d’aquelles persones que accedeixin voluntàriament i utilitzin la pàgina oficial del RESPONSABLE, sobre ella. L’accés i ús per part de l’usuari d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, implica que accepta expressament aquesta política de privacitat i que consent el tractament de les seves dades personals tal com se li proporciona.

2. Queda prohibit l’accés i registre de menors d’edat en aquesta xarxa social als menors de catorze (14 anys), de manera que també es prohibeixi l’accés i ús dels menors de catorze anys (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, sobre ella. Per la seva banda, si l’usuari no pot, el RESPONSABLE, adverteix que l’assistència consentida del titular de l’autoritat o tutela parental de l’usuari o del seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE serà necessària,que quedaran expressament exemptes de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per part de menors i no pugui serresponsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació del motiu social del responsable del fitxer L’usuari és informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a Ronda Guinardo,24 esc. D atico 1(08024Barcelona),té la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es, ostenta la condición de responsable de los ficheros y tratamientos a través de los que se recogen y almacenan los datos personales del usuario como consecuencia del registro y uso de la página oficial del recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments pels quals és responsable l’entitat propietària de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina web oficial.

4. Finalitats per a les quals es pretenen les dades personals, informació i consentiment Les dades personals facilitades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través del seu lloc web oficial formaran part d’un tractament de dades del RESPONSABLE, amb la finalitat de facilitar informació del RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti fer comunicació comercial, enviant newsletter a aquells usuaris que subscriguin, intercanviin informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i estableixin comunicacions amb tercers. Des del moment en què l’usuari utilitza aquest lloc web oficial, dóna el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés al tractament de les seves dades personals per part del
RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix aquesta política. L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa
social, per la qual cosa en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-les ni facilitar les seves dades personals. A través d’aquesta pàgina oficial del
RESPONSABLE, l’usuari podrà compartir textos, fotos, vídeos i altra informació i/o continguts que se sotmetin tant a aquesta política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de tots els continguts que publiqui respectant la legislació vigent, aquesta política i el Reglament de la Plataforma. L’usuari només podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informació o altres continguts propietat seva o dels quals sigui titular de l’autorització de tercers. El RESPONSABLE, tindrà dret a retirar d’aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació o autorització de l’usuari – qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o infringeixi la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris dels quals el RESPONSABLE, destinat a la realització de cessions o comunicacions de dades L’usuari és advertit que tota la informació i continguts que publica a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social podran ser coneguts pels altres usuaris del lloc web oficial i la plataforma de xarxes socials. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la pròpia naturalesa del servei. El
RESPONSABLE només pretén dur a terme cessions o comunicacions de dades que, per la normativa vigent, s’han de fer a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres prestadors de serveis de tercers

El RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb aquesta política, en relació amb les dades personals que l’usuari recull a través d’aquest lloc web oficial en aquesta xarxa social, sense tenir cap responsabilitat sobre el tractament i posteriors usos de les dades personals que pugui dur a terme tant pel titular de la xarxa social com per tercers que prestin serveis de la societat de la informació que puguin accedir a aquestes dades a causa de la prestació dels seus serveis o l’exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social , ni dels responsables als quals, a través d’hiperenllaços, el RESPONSABLE, remeti als usuaris adscrits a aquest lloc web oficial.

7. Qualitat de les dades

El RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que, llevat de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari ha de tenir en compte en tot moment que només pot facilitar les dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari ha de respectar la privacitat de tercers, siguin o no usuaris de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, sobre ella.

8 de maig de 2018 Drets d’assistència a l’interessat:
• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
• Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
• Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Supervisió (www.aepd.es.) si considera que la tramitació no compleix amb la normativa vigent.

9. Altra informació d’interès

El RESPONSABLE podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment aquesta política que, si s’ha de fer, substituirà, completarà i/o modificarà la publicada en aquest document. Per tant, l’usuari haurà d’accedir-hi periòdicament per estar al dia. L’usuari pot posar-se en
contacte amb el RESPONSABLE, a través del servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:
Telèfon: 932854158
e-mail: info@qualitatintegral.cat
També l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateix.

Obre el xat
1
Et puc ajudar?
Hola! Et puc ajudar?